Visie en missie

Visie

Bij Andes ondersteunen en motiveren wij de inwoners om vanuit eigen kracht en hun talenten, regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van naasten.

Missie

De kracht van Andes is dat wij weten wat er leeft en speelt op lokaal-, buurt- en dorpsniveau. We zijn actief betrokken, halen vragen en signalen op bij inwoners en bij onze samenwerkingspartijen. Vanuit onze kennis en vaardigheden op welzijnsgebied zijn wij de verbinding tussen organisaties en inwoners. Bij Andes gaan we uit van de eigen kracht en het eigen talent van mensen. Iedereen kan zich op zijn of haar manier ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren aan een positieve, veilige leefomgeving. We verbinden, ondersteunen en faciliteren, om inwoners zelf de regie te laten voeren over hun leven. Hierbij werken we samen met veel verschillende partijen, zoals gemeente en Stichting Sociale Teams Borger Odoorn (SSTBO). Samen maken we afspraken hoe we de leefbaarheid in een buurt kunnen verbeteren. Andes sluit aan bij bewonersinitiatieven en stimuleert ze.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!