ANBI-status

Stichting Welzijnsorganisatie Andes, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Andes, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 

819174555

Contactgegevens  

Klik hier voor onze contactggevens.

Doelstelling     

Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Borger-Odoorn.

Bestuur           

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording


Jaarverslag

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!