Terug naar Nieuws

Jeugd aan Zet!

Gepubliceerd op:

De lockdown om de verspreiding van het coronavirus te verminderen raakt ons allemaal, ook de jeugd in Borger-Odoorn. Dit heeft ons voor de vraag gesteld: hoe helpen we onze jeugd in Borger-Odoorn zo goed mogelijk door de coronacrisis heen?  

We hebben hiervoor een aanbod ontwikkeld met daarin zowel online als offline activiteiten voor jongeren van 12 t/m 27 jaar. Het online activiteitenaanbod is nu beschikbaar, voor de offline activiteiten wordt nog een check gedaan door de gemeente of ze voldoen aan de coronamaatregelen die op dit moment gelden. Zodra dit bekend is informeren we u hierover.

Dit aanbod is bedoeld voor alle dorpshuizen, jeugdsozen en dorpsbelangenorgansiaties in de gemeente. De gemeente Borger-Odoorn stelt € 10.000,- beschikbaar voor deze activiteiten via het landelijke programma Jeugd aan Zet. U mag overigens zelf ook een activiteit voorstellen en hiervoor subsidie aanvragen. Dit kan tot 15 maart 2021, dus het is zaak om zo snel mogelijk tot actie over te gaan! Mailen mag naar info@andesborgerodoorn.nl.

Wil je meer weten over Jeugd aan Zet? Lees dan deze pagina.

04-03-2021

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt!

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn hebben we daarvoor het Samen Doen Team.
Lees meer