Terug naar Nieuws

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt!

Gepubliceerd op:

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn hebben we daarvoor het Samen Doen Team.

Dat bestaat uit medewerkers van het sociaal team, welzijnsorganisatie Andes en de Gemeentelijke Kredietbank. Het Samen Doen Team benadert u als u rekeningen van de genoemde instanties niet op tijd kunt betalen. U kunt ook zelf contact opnemen via het sociaal team in uw buurt (telefoonnummer 0800 2009). Samen kijken we dan naar een oplossing om te voorkomen dat u verder in financiële problemen komt.

16-03-2021

Online bijeenkomst voor sportverenigingen

Op 19 april organiseren de aanvoerders van het thema ‘Versterken samenwerking sportverenigingen’ van het Sport- en Gezondheidsakkoord een bijeenkomst voor sportverenigingen in Borger-Odoorn.
Lees meer