Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers realiseren zich niet altijd dat ze mantelzorger zijn. De zorg voor een familielid met een ziekte of beperking hoort er in hun beleving gewoon bij. Veel jongeren die opgroeien met een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus cijferen zichzelf weg. Om goed voor je naaste te kunnen zorgen, moeten jonge mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat begint ermee dat je je bewust wordt van het feit dat je een mantelzorger bent. 

Twijfel je of je jonge mantelzorger bent? Vul dan deze zelftest in!

De zorg voor een familielid met een ziekte of beperking is voor jongeren intensief, zeker in combinatie met school, vrienden en hobby’s. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, of meer informatie willen, neem dan contact op met Andes!