KIESgroep

Een scheiding brengt spannende veranderingen met zich mee. Niet alleen voor de partners, maar zeker ook voor de kinderen. Bijvoorbeeld steeds één van de ouders missen, verhuizen of wennen aan een nieuwe partner of stiefbroers en –zussen. De KIESgroep helpt kinderen om te gaan met een scheiding.

Voor wie?
De KIESgroep is voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Het is mogelijk om samen met een broer en/of zus deel te nemen. Hoe lang je als ouders gescheiden bent maakt niet uit.

Werkwijze
In de KIESgroep ontmoet jouw kind andere kinderen met gescheiden ouders. Door middel van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprekken leren de kinderen praten over hun gevoelens en wat ze moeilijk vinden. Daarnaast horen ze hoe leeftijdsgenoten omgaan met de scheiding van hun ouders.

Naast het gevoel dat zij niet de enige zijn in een scheidingssituatie, kunnen de kinderen elkaar steunen en tips geven. In de bijeenkomsten is aandacht voor onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen.

Daarnaast komt aan de orde:

  • kennis maken met elkaar en elkaars situaties
  • gevoel en gedrag, je kunnen uiten
  • omgaan met iets dat je moeilijk vindt
  • (zelf)vertrouwen krijgen
  • oefenen van moeilijke gesprekken
  • bewust worden van eigen kwaliteiten en mogelijkheden

Aanmelden
De KIESgroep bestaat uit acht bijeenkomsten. Zodra een nieuwe groep start maken we hier melding van.