Buurtbemiddeling

 

Buurtbemiddeling

Iedereen kan te maken krijgen met ergernissen of ruzie met de buren. Vaak beginnen irritaties klein. Je ergert je aan het gedrag van je buren door bijvoorbeeld harde muziek, hondengeblaf of een verkeerd geparkeerde auto. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. Is de relatie met je buren verslechtert en dreigt dit te escaleren? Laat het niet zo ver komen en schakel buurtbemiddeling in. Na bemiddeling verbetert het contact tussen buren vaak aanzienlijk.  

Hoe helpen wij jou?

Onze getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen. Ze geven geen oordeel, maar helpen bij het maken van afspraken. Zelf samen een oplossing bedenken vergroot de kans dat beide buren afspraken naar tevredenheid nakomen. De bemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

Heb jij een conflict met één van de buren? Meld je dan hier aan voor een intakegesprek.