Subsidies & Fondsen

Heb je een leuk initiatief voor je (sport)vereniging, buurt of dorp en ben je op zoek naar financiële middelen? Dan is het handig om te weten dat de opbouwwerkers van Andes je kunnen helpen bij het invullen van formulieren, het maken van projectplannen enz.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er in Nederland honderden fondsen die op allerlei terreinen geld beschikbaar stellen. Om je op weg te helpen hebben we een overzicht gemaakt van de meest bekende fondsen. Voor meer informatie en advies kun je altijd contact opnemen met de opbouwwerkers.

Let op! Deze pagina is geen totaaloverzicht van alle fondsen die er zijn. Heb je tips over andere fondsen, laat het ons dan weten.

Subsidiemogelijkheden gemeente Borger-Odoorn


Subsidie Maatschappelijke Activiteiten
Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor één van de volgende categorieën.
1. Organiseren van eigen kracht en eigen inzet en het opbouwen en versterken van sociale netwerken
2. Maatschappelijke kennismaking (jeugd) en preventie (met name op het gebied van sport en cultuur)
3. (Gebieds)promotie en toerisme
Per aanvraag wordt er maximaal € 500,- uitgekeerd.

Subsidie Leefomgeving
Voor de verbetering van uw leefomgeving kun je een subsidie aanvragen in het kader van het project Schoon, heel en veilig. Er gelden de volgende eisen:
- Er is sprake van een initatief vanuit een dorpsbelangenvereniging
- Er is sprake van voldoende zelfwerkzaamheid
- Er is voldoende relatie met de doelstelling van schoon, heel en veilig
- Het project is met een maximale bijdrage van € 2500,- financieel haalbaar
- Er is voldoende draagvlak in de omgeving

Voor het aanvragen van een subsidie bij de gemeente Borger-Odoorn is en DigiD vereist. Voor verenigingen en stichtingen kan een bestuurslid zijn/haar persoonlijke DigiD gebruiken.

Dorpsbudgetten 
Sinds 2020 krijgen de dorpsbelangenorganisaties in de gemeente jaarlijks een dorpsbudget. Van dit budget kunnen activiteiten georganiseerd worden, investeringen gedaan worden in de openbare ruimte enz. Iedere dorpsbelangenorganisatie regelt zelf hoe dit geld verdeeld wordt. Je kunt dus het beste even contact met hen opnemen om te weten te komen hoe dit in jouw dorp georganiseerd wordt.

Belangen Westdorp & Ellertshaar
Dorpsbelang & Dorpshuis 2e Exloërmond
Dorpsbelang Klijndijk
Dorpsbelangen Borger

Dorpsbelangen Buinen
Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger & Bronnegerveen
Dorpsbelangen Drouwenermond
Dorpsbelangen Ees & Eesergroen
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen Odoorn
Dorpsraad Exloo

Plaatselijk Belang Buinerveen - Nieuw-Buinen-West
Plaatselijk Belang Eeserveen
Plaatselijk Belang Odoornerveen
Plaatselijk Belang Valthe
Streekbelangen 1e Exloërmond
Valthermond.nu

Lokale fondsen

Gebiedsfonds Borger-Odoorn
Per 1 april 2022 is het Gebiedsfonds Borger-Odoorn gestart. Dit fonds is bedoeld voor lokale maatschappelijke initatieven uit het veengebied van de gemeente waar windturbines gerealiseerd zijn. Er zijn zeven kerngebieden opgesteld die elk een kerngroep hebben met inwoners uit het gebied. Deze kerngroep beoordeeld intatieven.

De kerngebieden zijn als volgt vastgesteld:
- Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond
- 2e Exloërmond en Boermastreek
- 1e Exloërmond en Exloërveen
- Nieuw-Buinen
- Buinerveen & Nieuw-Buinen-West
- Drouwenermond
- Drouwenerveen

Op de site van het Gebiedsfonds vind je alle contactgegevens en spelregels.

Woonservice Buurtfonds 
Het Woonservice Buurtfonds is er voor ideeën en initiatieven van bewoners in wijken/straten waar Woonservice woningen verhuurt. Met een bijdrage uit het fonds wil Woonservice buurtbewoners helpen met het creëren van een prettige buurt, waar het fijn wonen is.

BSP Fonds 
Het BSP fonds kan een bijdrage verstrekken om projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en bewegingsactiviteiten tot stand te brengen, in het voormalig werkgebied (o.a. de gemeente Borger-Odoorn) van de ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP).

Kees Dekkingafonds
Het Kees Dekkingafonds is er voor alle inwoners uit Borger-Odoorn die voor een noodzakelijke uitgave komen te staan en dit zelf niet kunnen betalen en waar geen andere oplossing voor is.

LEADER Zuid-Ooost Drenthe
Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Landelijke fondsen
Algemene fondsen
Rabobank Clubsupport
Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, haar netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Grote Clubactie
Nationale Stichting Grote Clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij.

Mens & Maatschappij
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met geld, aandacht en advies.

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks twee landelijke acties: NLDoet in maart en Burendag in september. 

VSBfonds
VSBfonds steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.

Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Dit zijn projecten die ervoor zorgen dat mensen grip kunnen krijgen en houden op hun eigen leven. Want ieder mens heeft de behoefte om zelf vorm te geven aan zijn leven. Daarnaast vinden we het belangrijk projecten te steunen waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel. 

Kansfonds
Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.

Postcodeloterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier! Ook hopen we zo meer mensen te inspireren om ook in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties- en initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de €500,- en €5.000,-.

Ouderen
Verschillende fondsen die zich richten op ouderen hebben een gezamenlijke quickscan ontwikkeld. Door deze quickscan te doen zie je het snelst bij welke fondsen je het beste je aanvraag kunt doen voor jouw initiatief. Je vindt de quickscan hier. De volgende fondsen zijn aangesloten bij dit initiatief: de Bravo Stichting, Dioraphte, Fonds 1818, FNO, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds zorgverzekeraars, Kansfonds, Nationaal Ouderenfonds, Oranje Fonds, Pius-stichting, Sint Laurensfonds, Brentano's steun, Fonds SGS, Maagdenhuis, RCOAK, Stichting Theia en het VSBfonds.

Speeltuinen
VSBfonds
Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Wij geven daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek.

Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven.

Samenspeelfonds
Dit fonds stimuleert samenspeelplekken, toegankelijke speelplekken waar kinderen met en zonder beperking volop samen kunnen buitenspelen. Het fonds heeft als doel dat elke gemeente in Nederland een samenspeelplek heeft. Borger-Odoorn beschikt nog niet over een samenspeelplek.

Sport
Fonds Gehandicaptenfonds
Per 1 januari 2021 is het alleen nog mogelijk een bijdrage van het Fonds te vragen middels crowdfunding via het platform Uniek Sporten Crowdfunding. Het Fonds geeft je 20% van het bedrag dat je nodig hebt met een maximum van € 5000,-. Meer weten over hoe dit werkt? Bekijk dan deze pagina.

Dirk Kuyt Foundation
De Dirk Kuyt Foundation simuleert het structureel aangepast sporten Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag doen als zij een evenement, project of willen starten met het bieden van stucturele sportgelegenheid voor mensen mt een beperking. Meer informatie over de aanvraagprocedure is hier te vinden.

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen en focust hierbij op kwetsbare kinderen. Dit doen ze met de Cruyff Courts, Schoolpleinen 14 en sportprojecten voor kinderen.

JFK Kinderfonds
Het JFK kinderfonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen tot 25 jaar die een lichamelijke beperking hebben. JFK financiert participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van een lichamelijke beperking.

Edwin van der Sar Foundation
De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.

Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK)
Het NSGK wil het zelfvertrouwen van gehandicapte kinderen versterken, en bijdragen aan een positieve beeldvorming. Projecten die dit doel onderschrijven kunnen een aanvraag doen bij het NSGK.


(Sport)verenigingen & duurzaamheid
Stichting Waarborgfonds Sport
Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 75.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2019 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, of sportstichtingen - die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben en die door de sportvereniging(en) gebruikt wordt - komen in aanmerking voor de subsidieregeling. De regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties

KNVB - De Groene Club
De Groene Club is opgericht door de KNVB om alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. De Groene Club biedt inzicht in de huidige energiesituatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren, stelt samen met de vereniging een plan van aanpak op en denkt vervolgens mee met financiële oplossingen.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSaI)
De dienst voert de subsidieregeling 'Stimulering bouw- en onderhoud sportaccomodaties' uit. Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voorzieningen & fondsen voor minima(gezinnen)
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. In Borger-Odoorn kun je hiervoor terecht bij de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

Kinderhulp
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland in armoede. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met tóch een fiets, een dagje uit, kleding of opleiding. Zodat ook deze kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Nu en in de toekomst.

Stichting Jarige Job
In Nederland zijn er tienduizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!

Meedoen in Borger-Odoorn
Woont u in gemeente Borger-Odoorn en hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een budget om te besteden in de webwinkel Meedoen van de gemeente. Op de webwinkel kunt u voor uzelf en/of u kinderen kiezen uit verschillende producten. De producten zijn gericht op meedoen in de maatschappij.

Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!