Buurtbemiddeling

Op dit moment neemt Buurtbemiddeling geen nieuwe casussen meer op zich. U kunt zich melden bij uw woningbouwcorporatie, de gemeente of uw wijkagent. 

Iedereen kan te maken krijgen met ergernissen of ruzie met de buren. Vaak beginnen irritaties klein. Je ergert je aan het gedrag van jouw buren door bijvoorbeeld harde muziek, stank, hondengeblaf of een verkeerd geparkeerde auto. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. Is de relatie met je buren verslechtert en dreigt dit te escaleren? Laat het niet zo ver komen en schakel buurtbemiddeling in. Na bemiddeling verbetert het contact tussen buren vaak aanzienlijk.   

Hoe helpen wij jou?

Onze goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen. Ze geven geen oordeel, maar helpen bij het maken van afspraken. Zelf samen een oplossing bedenken vergroot de kans dat beide buren afspraken naar tevredenheid nakomen. De bemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

Kosten

De ondersteuning die wij bieden is gratis.

Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!